หน้าหลัก » ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี

ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซีsum-array-int

ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี คำนวณผลรวมของอาร์เรย์ (array) ที่เป็น int

ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เราจะต้องทำการประกาศตัวแปรก่อนทุกครั้ง โดยในตัวอย่าง คำนวณผลรวมของอาร์เรย์ (array) ที่เป็น int จะประกาศตัวแปรได้ดังนี้ ตัวแปร input ใช้เก็บตัวเลข(int)ได้ 5 ตัว ตัวแปร sum ใช้เก็บผลรวม ตัวแปร i ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นของลูป ใช้ลูป for เพื่อวนลูปจำนวน 5 รอบ แสดงข้อความ เพื่อให้กรอกตัวเลข รับค่าตัวเลขที่กรอกเข้ามา โดยใช้ scanf...


, , ,
max_min_src.fw

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม หาค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด โดยใช้ภาษาซี

ตัวอย่างของโค้ดภาษาซี นี้จะเป็นการหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด ที่กรอกเข้าไปจำนวน 10 ตัวเลข เมื่อเก็บครบ 10 ตัวเลขแล้ว ก็จะนำตัวเลขทั้งหมด มาทำการจัดเรียงจากค่าน้อยที่สุด ไปหา ค่ามากที่สุด  เมื่อจัดเรียงเสร็จแล้ว เราก็จะสามารถหาค่าต่ำสุด และค่าสูงสุดได้ ดังตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้….  


, , ,
การคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index )

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม การคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index ) ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้สูตรในการคำนวณก่อนนะครับ สูตรในการคำนวณดัชนีมวลกาย หรือ body mass index คือ ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก / ส่วนสูง ยกกำลังสอง น้ำหนัก มีหน่วยเป็น กิโลกรัม ส่วนสูง มีหน่วยเป็น เมตร เมื่อเรารู้สูตรแล้วนะครับ ต่อมาก็จะนำมาเขียนให้เป็นโปรแกรม โดยเราจะต้องประกาศตัวไว้เก็บค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโปรแกรม ตัวแปร weight ใช้เก็บ น้ำหนัก...


, , , , ,
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ที่เรียกว่า VAT

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่ใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกกันว่า VAT นั่นเอง ในการคำนวณนั้น จะมีสูตรดังนี้ VAT = ราคาสินค้า * ภาษีมูลค่าเพิ่ม / 100 ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ราคาสินค้า + (ราคาสินค้า * ภาษีมูลค่าเพิ่ม / 100) เมื่อนำมาเขียนจะได้โค้ดดังนี้


, , , ,
คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ในการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนั้นจะต้องมีค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณตามสูตร สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = 2pi*r pi คือค่าพาย ซึ่งมีค่า เท่ากับ 3.14159265 r คือ รัศมีของวงกลม ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม


, , , , , ,
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมคำนวณสูตรคูณ ที่ใช้ภาษาซี ในการพัฒนา ดังโค้ดด้านล่าง..


, , , ,
ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if - else

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if – else

สำหรับโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีเขียนนั้น บางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเป็นหยังไง หรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีในการพัฒนา โดยใช้เงื่อนไข if-else ในตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี


, , , , , , , , ,

Dekdev.com บริการ เช็คความเร็ว เช็คความเร็วเน็ต true วัดความเร็วเน็ต test speed