หน้าหลัก » สูตรคำนวณดัชนีมวลกาย

สูตรคำนวณดัชนีมวลกายการคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index )

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม การคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index ) ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้สูตรในการคำนวณก่อนนะครับ สูตรในการคำนวณดัชนีมวลกาย หรือ body mass index คือ ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก / ส่วนสูง ยกกำลังสอง น้ำหนัก มีหน่วยเป็น กิโลกรัม ส่วนสูง มีหน่วยเป็น เมตร เมื่อเรารู้สูตรแล้วนะครับ ต่อมาก็จะนำมาเขียนให้เป็นโปรแกรม โดยเราจะต้องประกาศตัวไว้เก็บค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโปรแกรม ตัวแปร weight ใช้เก็บ น้ำหนัก...


, , , , ,

Dekdev.com บริการ เช็คความเร็ว เช็คความเร็วเน็ต true วัดความเร็วเน็ต test speed