หน้าหลัก » เส้นรอบวงกลม

เส้นรอบวงกลมคำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ในการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนั้นจะต้องมีค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณตามสูตร สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = 2pi*r pi คือค่าพาย ซึ่งมีค่า เท่ากับ 3.14159265 r คือ รัศมีของวงกลม ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม


, , , , , ,

Dekdev.com บริการ เช็คความเร็ว เช็คความเร็วเน็ต true วัดความเร็วเน็ต test speed