หน้าหลัก » โปรแกรมคำนวณเกรด

โปรแกรมคำนวณเกรดGPA-JAVA

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาจาวา โดยใช้เงื่อนไข if – elseif

ตัวอย่าง โค้ดโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาจาวา (JAVA) ในการพัฒนา โดยรับค่าของคะแนนผ่านทางคีย์บอร์ด แล้วนำไปตรวจสอบตามเงื่อนไข โดยใช้ if – elseif


, , , , ,
ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if - else

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if – else

สำหรับโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีเขียนนั้น บางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเป็นหยังไง หรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีในการพัฒนา โดยใช้เงื่อนไข if-else ในตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี


, , , , , , , , ,

Dekdev.com บริการ เช็คความเร็ว เช็คความเร็วเน็ต true วัดความเร็วเน็ต test speed