ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาจาวา โดยใช้เงื่อนไข if – elseif

0 Comments
Advertisement

ตัวอย่าง โค้ดโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาจาวา (JAVA) ในการพัฒนา โดยรับค่าของคะแนนผ่านทางคีย์บอร์ด แล้วนำไปตรวจสอบตามเงื่อนไข โดยใช้ if – elseif

Advertisement
/**
 * DekDEV.com
 */
import java.util.Scanner;

public class GPA {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Input your score : ");
		
		float score = sc.nextFloat();
		
		if(score < 0 || score > 100){
			System.out.println("Error input score 0 - 100");
	  }
	  else if(score >= 80){
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : A");
	  }
	  else if(score >= 75){
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : B+");
	  }
	  else if(score >= 70){
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : B");
	  }
	  else if(score >= 65){
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : C+");
	  }
	  else if(score >= 60){
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : C");
	  }
	  else if(score >= 55){
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : D+");
	  }
	  else if(score >= 50){
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : D");
	  }
	  else{
	  	System.out.println("Score = "+score+" , You Grade : F");
	  }
		
		System.out.println("---------------------------------------");
		System.out.println("Powered by dekdev.com");
	}
}

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาจาวา

Advertisement

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if – else

0 Comments
Advertisement

สำหรับโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีเขียนนั้น บางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเป็นหยังไง หรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีในการพัฒนา โดยใช้เงื่อนไข if-else ในตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี

Advertisement
/*
 * Code by DekDEV.com
 */

#include <stdio.h>

int main()
{

	float score;
	printf("Enter your score : ");
	scanf("%f", &score);

	if(score < 0 || score > 100){
		printf("Enter score 0 - 100 \n");
	}
	else if(score >= 80){
		printf("Score = %.2f , You Grade : A \n", score);
	}
	else if(score >= 75){
		printf("Score = %.2f , You Grade : B+ \n", score);
	}
	else if(score >= 70){
		printf("Score = %.2f , You Grade : B \n", score);
	}
	else if(score >= 65){
		printf("Score = %.2f , You Grade : C+ \n", score);
	}
	else if(score >= 60){
		printf("Score = %.2f , You Grade : C \n", score);
	}
	else if(score >= 55){
		printf("Score = %.2f , You Grade : D+ \n", score);
	}
	else if(score >= 50){
		printf("Score = %.2f , You Grade : D \n", score);
	}
	else{
		printf("Score = %.2f , You Grade : F \n", score);
	}

	return 0;
}

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if - else

Advertisement