วิธีซ่อม Canon MP280,MP287,MP258,MP250 ขึ้น error E03 P03

Advertisement

Canon mp287 E03

Advertisement

วิธีซ่อม Canon MP280,MP287,MP258,MP250 ขึ้น error E03 หรื P03

แสดงว่า กระดาษติด ให้เปิดเอากระดาษออก ถ้าไม่หายแสดงว่ากระดาษติดได้ใน

ให้เปิดด้านหลังเครื่อง ลองเปิดดูจะมีสลัก ให้เปิดได้ แล้วจะเจอกระดาษที่ติดครับ

หลังจากเอาออก ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

Advertisement