ภาษาจาวา (JAVA)java กับ javascript ต่างกันอย่างไร

java กับ javascript ต่างกันอย่างไร

Java กับ JavaScript โครงสร้างภาษาของ JavaScript มีความคล้ายคลึงกับ Java มาก โดย JavaScript เป็น คอมพลีเมนต์ (complement) ของ Java สามารถติดต่อกับส่วนต่าง ๆ ของจาวาแอปเพล็ตโดยสคริปต์ที่เขียนขึ้นมาได้ คำสั่งของ JavaScript สามารถนำมาใช้แสดง, กำหนดคุณสมบัติ, สอบถามสถานะ หรือ ควบคุมการกระทำของแอปเพล็ตและปลั๊กอิน นอกจากนี้ JavaScript ยังสนับสนุนรูปแบบนิพจน์และการควบคุมพื้นฐาน ของภาษา...


, , , , ,
GPA-JAVA

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาจาวา โดยใช้เงื่อนไข if – elseif

ตัวอย่าง โค้ดโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาจาวา (JAVA) ในการพัฒนา โดยรับค่าของคะแนนผ่านทางคีย์บอร์ด แล้วนำไปตรวจสอบตามเงื่อนไข โดยใช้ if – elseif


, , , , ,
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษา java

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาจาวา

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมคำนวณสูตรคูณ ที่ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนา ดังโค้ดด้านล่าง..


, , ,

Dekdev.com บริการ เช็คความเร็ว เช็คความเร็วเน็ต true วัดความเร็วเน็ต test speed