หน้าหลัก » ภาษาคอมพิวเตอร์ (หน้าที่ 3)

ภาษาคอมพิวเตอร์TenToEight

ตัวอย่าง โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด แบบ Console Application

ในการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปดนั้นทำได้ง่าย ๆ คือ การแปลงเลขฐาน 10 ให้เป็นเลขฐาน 8 ทำได้โดยเอาเลขฐานสิบตั้ง แล้วหารด้วยเลข 8 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลลัพธ์เป็น “0″ ในการหารนั้นจะต้องเขียนเศษไว้ทุกครั้ง จากนั้นให้เขียนเศษที่ได้จากการหารโดยเรียงลำดับจากด้านล่างขึ้นด้านบน เมื่อนำมาเขียนเป็นโปรแกรมจะได้ดังนี้


, , , , ,
คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ในการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนั้นจะต้องมีค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณตามสูตร สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = 2pi*r pi คือค่าพาย ซึ่งมีค่า เท่ากับ 3.14159265 r คือ รัศมีของวงกลม ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม


, , , , , ,
bintodec

โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ แบบ Console Application

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ โดยใช้ภาษา C# เขียนในรูปแบบของ Console Application  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น การเขียนแบบ Windows Forms Application , การเขียนโดยใช้ภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก C#


, , ,
sql2008error

วิธีแก้ SQL Server 2008 Error Saving changes is not permitted

Saving changes is not permitted. The changes that you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that...


, , ,
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษา java

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาจาวา

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมคำนวณสูตรคูณ ที่ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนา ดังโค้ดด้านล่าง..


, , ,
dec2bin

โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง แบบ Console Application

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง โดยใช้ภาษา C# เขียนในรูปแบบของ Console Application


, ,
ภาษา c#

ประวัติความเป็นมาของภาษาซีชาร์ป (C#) ภาษาซีชาร์ปคืออะไร ?

ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO มาตรฐานของภาษา C# ไมโครซอฟท์ส่งมาตรฐานภาษาซีชาร์ปให้กับ ECMA และได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน ECMA ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 ในชื่อว่า ECMA-334 C# Language Specification...


, ,
คำนวณ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยม

โค้ดโปรแกรมภาษา C# คำนวณ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยม แบบ Console Application

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยม ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษา C# เขียนในรูปแบบของ Console Application


, , ,
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมคำนวณสูตรคูณ ที่ใช้ภาษาซี ในการพัฒนา ดังโค้ดด้านล่าง..


, , , ,

Dekdev.com บริการ เช็คความเร็ว เช็คความเร็วเน็ต true วัดความเร็วเน็ต test speed