Advertisement

2006616101409FYnxy

วิธีเคลียร์ซับหมึก

1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ

วิธีเซตตลับหมึกให้เต็ม

1.กอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก
2.กดปุ่ม Power ค้างไว้
3.เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
4.กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power (ครั้งที่ 2 ปล่อยปุ่มพร้อมกัน )
5.หน้าจอจะขึ้นเลข “ 0 ” กดปุ่ม “ + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข “ 1 ”
6.กดปุ่ม Star Color 2 ครั้ง และกดปุ่ม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น
7.เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางซ้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมึกออกทั้งดำและสี
8.ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊ก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power)
9.เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน ลองดูนะครับ

—————————————————————————

ตลับ หมึก ดำเบอร์ 830  ตลับสี เบอร์ 831  สามารถใช้ตลับหมึก Canon เบอร์ 40 และ 41 ทดแทนได้ (มีความรู้สึกว่า ตลับหมึก เบอร์ 830 และ 831 ฟองน้ำในตลับหมึกไม่ค่อยเต็ม ครับ)
ขอขอบคุณผู้หวังดีท่านหนึ่ง ได้ทำการโพ้ส วิธีการ reset ตลับหมึก canon เบอร์ 40 และ 41

1 .โดยถอดปลั๊กไฟ AC ออก แล้วกดปุ่ม power บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
ปล่อยปุ่ม power กดปุ่ม power 1 ครั้ง เครื่องพิมพ์ก็เข้าสู่ service mode
2 .ก่อนที่จะ reset ให้เปิด status หรือ สถานะของเครื่องพิมพ์ขึ้นมาไว้ดูก่อน
3 .ให้ใช้เทปกาวปิดที่คอนแท็กแถวที่1 จากบนลงมา ที่ตลับ CL-41แล้วใส่เข้าไปในเครื่อง ปิดฝาครอบ รอ 5 วิ แล้วเปิดออก แล้วให้ถอดตลับ PG-40 ออก รอ 5 วิ ใส่เข้าไปใหม่
4 . ให้ปิดฝาครอบเครื่อง ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
5. เปิดฝาครอบ ถอดตลับหมึก ออก เอาเทปกาวที่ปิดไว้ออก แล้วใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่ (สถานะจะบอกว่าหมึกเต็ม)
7 .ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

ถ้าจะ reset หมึกสี canon CL-41 ก็ทำดังนี้คับ

1 .โดยถอดปลั๊กไฟ AC ออก แล้วกดปุ่ม power บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
ปล่อยปุ่ม power กดปุ่ม power 1 ครั้ง เครื่องพิมพ์ก็เข้าสู่ service mode
2 .ก่อนที่จะ reset ให้เปิด status หรือ สถานะของเครื่องพิมพ์ขึ้นมาไว้ดูก่อน
3 .ให้ใช้เทปกาวปิดที่คอนแท็กแถวที่1 จากบนลงมา ที่ตลับ PG-40 แล้วใส่เข้าไปในเครื่อง ปิดฝาครอบ รอ 5 วิ แล้วเปิดออก แล้วให้ถอดตลับ CL-41 ออก รอ 5 วิ ใส่เข้าไปใหม่
4 . ให้ปิดฝาครอบเครื่อง ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
5. เปิดฝาครอบ ถอดตลับหมึก ออก เอาเทปกาวที่ปิดไว้ออก แล้วใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่ (สถานะจะบอกว่าหมึกเต็ม)
6 .ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

Advertisement

———————————————————————————————-

รีเชตซับหมึกครับ
รุ่นที่เป็น มัลติ เช่น mp 145 150 160  ใช้เหมือนกันครับ
รุ่น MP150 MP160 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจบทความยิ่งขึ้น
ผ้าซับหมึกเต็ม

วิธีทำ
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อย มือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9.เหมือน IP300 IP4200

รีเซตตลับหมึกครับ
อาการไฟค้างตรง Black/Color เวลาใส่ตลับหมึกแบบเติม
วิธีทำ
1.กอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก
2.กดปุ่ม Power ค้างไว้
3.เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
4.กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power
5.หน้าจอจะขึ้นเลข “ 0 ” กดปุ่ม “ + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข “ 1 ”
6.กดปุ่ม Star Color 2 ครั้ง และกดปุ่ม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น
7.เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางซ้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมึกออกทั้งดำและสี
8.ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊ก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power)
9.เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน
*จะทำก็ต่อเมื่อเครื่องไม่ฟ้อง Error หรือไฟ Alarm ค้าง

ต่อไปเป็นวิธีเคลียค่า error แบบอื่นๆ ของพริ้นเตอร์ Canon ใช้ได้เกือบทุกรุ่น
1.ขณะที่ ปริ้นเตอร์ปิดเครื่องอยู่นั้น ให้กดปุ่ม Resume ค้างไว้ แล้วมากดปุ่ม power ค้างไว้อย่าปล่อย จะมีไฟเขียวปรากฏขึ้น
2.ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ แล้วปล่อยปุ่ม Resume
3.ขณะที่ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ ให้กดปุ่ม resume 2 ครั้ง และปล่อยปุ่มทั้งคู่ออก
4.เมื่อไฟสัญญาณ power เป็นสีเขียวแล้วให้ กดปุ่ม resume เป็นจำนวนครั้ง
เพื่อเหตุผลต่อไปนี้
1 ครั้ง ไฟส้ม คือ Service test print (พริ้นทดสอบ)
2 ครั้ง ไฟเขียว คือ EEPROM information print (พริ้นสถานะของ EEPROM)
3 ครั้ง ไฟส้ม คือ EEPROM Initialization (การเริ่มต้นค่าปฎิบัติการ EEPROM)
4 ครั้ง ไฟเขียว คือ Waste Ink Counter Resetting (เคลียร์ค่าแผ่นซับหมึก)
5 ครั้ง คือ ไฟส้ม คือ Destination setting (การเข้าเมนูการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆ)
6 ครั้ง ไฟเขียว คือ Print head deep cleaning (ล้างหัวพิมพ์ทั้งดำและสี)
7 ครั้ง ไฟส้ม คือ Reserved
8 ครั้ง ไฟเขียว คือ CD/DVD check pattern (ตรวจสอบรูปแบบการพริ้นซีดี)
9 ครั้ง ไฟส้ม คืด CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวนอน)
10 ครั้ง คือ ไฟเขียว CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวตั้ง)
11 ครั้ง ถึง 13 ครั้ง ไฟ ส้ม เขียว ส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)
14 ครั้ง ไฟเขียว Left margin correct (ปรับแต่งขอบการพิมพ์ด้านซ้าย)
15 ครั้ง ไฟส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)

Advertisement