Advertisement

2006616101409FYnxy

Canon iP 1980 – Waste Ink Counter Reset เคลียร์ซับหมึกเต็ม

1. กดปุ่ม Power ค้างไว้ แล้วเสียบสายไฟ  แล้วกดปุ่ม Resume  2 ครั้ง   เข้า Service Mode
2. ใช้ โปรแกรม  iP1600ServiceToolV129
3. เลือก  Port  – เลือก DEVICE ID  – เลือก ติ๊กถูก  CLEANING  + EEPROM CLEAR
4. เลือก MAIN -ตรง CLEAR WASTE INK COUNTER
5. กดเลือก TEST PATTERN 3

Advertisement

วิธีการ Reset ตลับหมึก IP1980 (สั่งพิมพ์ไปโปรแกรมฟ้องให้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่)

การเคลียร์พรินเตอร์รุ่นนี้ไม่ต้องใช้โปรแกรม แต่จะใช้วิธีการกดปุ่ม

1) เปิดเครื่องพร้อมใช้งาน  ต่อสาย USB กับเครื่องคอม
2) สั่งปริ้นงาน  ไปโปรแกรมฟ้อง ตลับหมึกใกล้หมด
3) ไฟกระพริบ เขียว-ส้ม สลับกัน
4) กดปุ่ม Resume ค้างไว้ 5 วินาที  เครื่องจะรันมันเอง
5) สั่งปริ้นเอกสารปกติ
6) ถ้าโปรแกรมแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม [OK]

ที่มา: gtr-computer.com

Advertisement