Advertisement

ราคาเหล็กกล่อง นอกจากราคาสินค้าอุปโภคจะขึ้นราคาแล้ว ราคาเหล็กกล่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้างก็มีการปรับตัวขึ้นลงไม่แตกต่าง

เหล็กกล่อง (Steel Tube)  มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เหล็กแป๊บ ไม่ว่าจะเป็นแป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม หรือแป๊บเหล็กสี่เหลี่ยมแบน ลักษณะของมันเมื่อมองจากพื้นที่หน้าตัดจะมีลักษณะเหมือนกล่อง เหล็กประเภทนี้จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ ซึ่งเหล็กกล่องมี 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กแป๊บโปร่ง และ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน (Rectangular Steel Tube) หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า เหล็กแป๊บแบน เหล็กประเภทนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น บ้านเรือน ที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ข้อแตกต่างที่ใช้ในการสังเกตเหล็ก 2 แบบนี้ คือ หากขนาดกว้างกับสูง (DxD) เท่ากันจะเป็นเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม และหากขนาดกว้างกับสูง (DxB) ไม่เท่ากันจะเป็นเหล็กแป๊บแบน โดยราคาเหล็กกล่องแต่และแบบก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทการใช้งาน

เหล็กกล่องเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง ราคาเหล็กกล่องจึงสูงกว่าเหล็กชนิดอื่นๆ แต่ก็เป็นที่นิยมมากกว่า เพราะการใช้เหล็กกล่อง ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและสะดวกขึ้นในมุมมองของผู้รับเหมา

ราคาซื้อขายของเหล็กนั้นมีการขึ้นลงไม่ต่างจากสินค้าชนิดอื่นๆ ราคาเหล็กกล่องก็เช่นกัน มีการขึ้นลงอยู่เสมอ วันนี้กำหนดอยู่ที่ราคาหนึ่ง พรุ่งนี้อาจปรับเป็นอีกราคาหนึ่ง เพิ่มขึ้นลดลงไม่เท่ากันในแต่ละวัน จึงควรตรวจสอบราคาเพื่อคิดคำนวณก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งเพื่อไม่ให้งบบานปลาย

Advertisement
ราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กกล่อง

อัพเดทราคาล่าสุด ราคาเหล็กกล่องวันนี้อยู่ที่

เหล็กกล่อง 6″ x 4″ 4.5 มม. (มอก.)  3,470 บาท

เหล็กกล่อง 8″ x 4″ 6.0 มม. (มอก.)  5,200 บาท
เหล็กกล่อง 5″ x 3″ 3.2 มม. (มอก.)  1,680 บาท
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ 3.2 มม. (มอก.)  1,960 บาท
เหล็กกล่อง 4″ x 2″ 3.2 มม. (มอก.)  1,380 บาท
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ 3.2 มม. (มอก.)  1,285 บาท
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ 3.2 มม. (มอก.)  925 บาท
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ 2.3 มม. (มอก.)  667 บาท
เหล็กกล่อง 1-1/4″ x 1-1/4″ 2.3 มม. (มอก.) 396 บาท
เหล็กกล่อง 1-1/2″ x 1-1/2″ 2.3 มม. (มอก.) 510 บาท
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ 2.3 มม. (มอก.)  310 บาท

นอกจากราคาอัพเดทด้านบน ราคาเหล็กกล่อง ยังสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซด์ของกรมการค้าภายในเพิ่มเติมที่ http://www.indexpr.moc.go.th ซึ่งที่นี่ จะมีราคาเหล็กกล่องและวัสดุอื่นๆ รวมอยู่ด้วย โดยจากราคาที่กำหนดไว้ในเว็บไซด์นั้นยังไม่รวมค่าขนส่งและภาษี 7% การคิดคำนวณไว้ล่วงหน้ามีส่วนช่วยให้เราจัดงบประมาณในการซื้อได้อย่างครอบคลุมเผื่อเหลือเผื่อขาดได้โดยไม่กระทบเงินในกระเป๋ามากจนเกินไป การตรวจสอบราคาเหล็กกล่องไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอในช่วงราคาสินค้าไม่คงที่เช่นนี้ ก็ช่วยประหยัดงบประมาณไปได้ไม่น้อย

Advertisement