Advertisement

Asp คืออะไร
ในหลักการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลายๆคนน่าจะเคยทำความเข้าใจกับระบบแม่ข่ายลูกค่ายกันมาบ้างแล้ว เพราะสิ่งนี้ค่อนข้างตรงต่อหัวข้อของบทความนี้พอสมควร อย่างที่นักศึกษาคณะ IT หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายๆคนพอจะทราบกันมาบ้างแล้วว่า หลักการเชื่อมต่อข้อมูลนั้น มักจะใช้เครื่องแม่ข่ายเป็นแอพลิเคชั่น เซิฟเวอร์ และมีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) เป็นสื่อกลางอีกทอดหนึ่งเพื่อกระจายข้อมูลสู่เครื่องแม่ข่าย (Client) ให้นำเสนอในรูปแบบของเว็บเพจ
ดังนั้นหากเข้าใจในเรื่องนี้นั้น เราจะสามารถเข้าใจในความหมายของ ASP ดั้นทีว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวนี้มีความหมายอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรในด้านของการเรียนเกี่ยวกับด้าน Network เรามาดูกันต่อเลยครับว่า ASP นั้นมีบทบาทสำคัญต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในยุค Network และมีความสำคัญกับควาหมายอย่างไร

Advertisement

ASP มีชื่อเต็มว่า Active Server Pages เป็นโปรแกรมสำรับตีความหรือตีภาษาประเภท InterPreter เป็นการแปลควาหมายของเว็บเพจเพื่อแสดงผลออกมาให้เราเห็นอย่างทีเป็นอยู่ โดยการทำงานนั้น ASP จะทำการแปลความหมายของภาษาที่เราเขียนเว็บไซต์และอยู่ในเว็บโฮสติ้ง สมารถส่งข้อมูลของตัวเว็บไปยังเว็บเซิฟเวอร์เพื่อประมวลผล จากนั้นจึงทำการดีดกลับมายังเครื่องเราเพื่อประมวลผลออกมาเป็นเว็บไซต์ที่ เราเห็นในเบราเซอร์นั่นแหละครับ
สำหรับ ASP นั้นถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของบริษัท Microsoft เลยทีเดียว โดยปกตินั้นไฟล์ ASP จะมีลงท้ายว่า .asp จะถูกติดตั้งไว้ในเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Web Server โดยจะทำงานตาม script ที่เราได้เขียนคำสั่งระบุไว้ โดยจะทำงานแบบ Server – side script หลักการทำงานของ ASP คือการอ่าน HTML ทีละบรรทัด หากว่าสามารถทำงานได้ตามปกติ ASP จะอ่านค่าของ HTML และส่งข้อมูลไปยัง web Server และส่งกลับมาแสดงผลยังเบราเซอร์ของเราทันที แต่หากมีบรรทัดไหนที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมานั้น ASP จะไม่สามารถอ่านค่าหรือตีความได้ การแสดงผลส่วนนั้นก็จะเกิดการ error คงเคยสังเกตเห็นสินะครับว่ามีบางครั้งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ มีความผิดพลาด และไม่แสดงข้อมูลพวกข้อมูลต่างๆเช่น ข่อความหรือรูปภาพ
มีหลักการเขียน ASP ด้วยหรือไม่ … ? การเขียน ASP ไม่จำเป็นต้องเขียนให้สลับซับซ้อนมากครับ ใช้ Visual Interdev ในการติดตั้งเพื่อช่วยเขียนก็ได้ และยังใช้โปรแกรมประเภท Dreamweaver หรือ Notepad หรือ Editplus ในการเขียนก็ได้เช่นกัน โดยการเขียน ASP นั้นจะเป็นการฝังตัวเข้าไปในไว้เว็บเพจในภาษา HTML อีกต่อหนึ่งนั่นเองครับ ลองค่อยๆศึกษาไปนะครับ แล้วเราจะเข้าใจหลักการทำงานมากยิ่งขึ้น

Advertisement