Advertisement

วิธีซ่อม Canon เครื่องพิมพ์สุดฮิตของคนไทย ขึ้น error ต่างๆ

canon e13 e16

ถ้าขึ้น error e13 หรือ e16 แสดงว่าเครื่องพิมพ์หมึกหมด

ถ้าไฟกระพริบที่ Black Ink พร้อมขึ้น error E13 หรือ E16 แสดงว่า หมึกดำหมด

ถ้าไฟกระพริบที่ Color Ink พร้อมขึ้น error E13 หรือ E16  แสดงว่า หมึกสีหมด

 

สำหรับวิธีแก้ไข ก็ไม่ยาก ทุกรุ่นกดเหมือนกัน Canon MP280 MP287 MP258 MP3170

กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ก็จะสามารถปริ้นได้ตามปกติครับ (ไฟอาจจะกระพริบต่อ แต่ไม่ต้องกังวล)

 

เครื่องพิมพ์ Canon MP280, MP287, MP258, MP250 เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความนิยมในการใช้งานทั่วไป แต่บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดที่แสดงผลเป็น E13 หรือ E16 บนหน้าจอ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหมึกหมดหรือตลับหมึกไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ต่อไปนี้:

Advertisement

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด E13 หรือ E16

  1. ตรวจสอบระดับหมึก: เช็คระดับหมึกในตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ หากระดับหมึกต่ำ คุณควรเติมหมึกใหม่ในตลับหมึกหรือเปลี่ยนตลับหมึกที่หมดแล้ว
  2. ตรวจสอบตลับหมึก: ตรวจสอบว่าตลับหมึกถูกติดตั้งให้ถูกต้องและแน่ใจว่าไม่มีการขัดขวางการเคลื่อนที่ของตลับหมึก
  3. รีเซ็ตเครื่องพิมพ์: ในบางกรณี การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด E13 หรือ E16 ได้ ให้คุณปิดเครื่องพิมพ์และเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อดูว่าข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขหรือไม่
  4. ตรวจสอบส่วนที่ชำรุด: ตรวจสอบส่วนที่อาจเกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ เช่น เส้นสายไฟหรือส่วนอื่น ๆ ที่อาจมีการติดตั้งไม่ถูกต้องหรือชำรุด หากพบส่วนที่ชำรุด คุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์ไปซ่อมบริการที่ศูนย์บริการของ Canon
  5. ติดต่อศูนย์บริการ: หากคุณยังพบข้อผิดพลาด E13 หรือ E16 ยังคงปรากฏอยู่หลังจากลองวิธีดังกล่าว คุณอาจต้องติดต่อศูนย์บริการของ Canon เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด E13 หรือ E16 อาจแตกต่างกันไปในบางรุ่นของเครื่องพิมพ์ Canon ดังนั้นคุณควรอ่านคู่มือการใช้งานหรือคู่มือแก้ไขปัญหาที่มากับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ซ่อม Canon MP280, ซ่อม Canon MP287, ซ่อม Canon MP258, ซ่อม Canon MP250, ข้อผิดพลาด E13, ข้อผิดพลาด E16, เครื่องพิมพ์ Canon, แก้ไขปัญหา, วิธีซ่อมเครื่องพิมพ์, หมึกหมด, ตลับหมึก, การเติมหมึก, ศูนย์บริการ Canon

Advertisement