Advertisement

Web-applications หรือ WebApps คือ ซอฟท์แวร์ที่สามารถทางานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ หรือเว็บไซต์ที่ทำงานได้คล้ายกับโปรแกรมทั่วไป

Advertisement
Web-applications

Web-applications

สำหรับเว็บแอฟพลิเคชั่นนั้น พูดง่าย ๆ ก็คือ โปรแกรมที่รันบนเว็บไซต์นั่นเอง สามารถทำงานคล้ายโปรแกรมทั่วไป ในระดับนึง เช่น การประมวลผลลัพธ์ การแสดงผล ฯลฯ แต่ที่เว็บแอฟฯ ไม่สามารถทำได้ก็คือ เว็บแอฟฯไม่สามารถควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ยกเว้น เว็บแอฟฯ ที่ใช้ java เป็น engine ในการรันอีกทีครับ ซึ่ง java นั่นเองที่เป็นตัวไปควบคุมคอมได้อีกทอดนึง เดี๋ยวเรื่องถัดไป admin จะพูดเจาะลึกไปถึง เว็บแอฟฯแต่ละส่วนครับ

Advertisement