Advertisement

Ubiquitous computing คือ ซอฟท์แวร์ที่ทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (PDA) โดยสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้

Advertisement