Advertisement

Open source คือ ซอฟท์แวร์แบบเปิด หรือ แบบสาธารณะ เป็นซอฟท์แวร์ที่แจกฟรีและผู้ใช้สามารถนาไปพัฒนาและเผยแพร่ต่อได้

หรือ

โอเพนซอร์ซ หรือ โอเพนซอร์ส (open source) คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ โดยโอเพนซอร์ซถูกพิจารณาว่าเป็นทั้งรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ และแผนการในการดำเนินการ โดยโอเพนซอร์ซเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นนำเอาระบบนั้นไปพัฒนาได้ต่อไป

นอกเหนือจากด้านซอฟต์แวร์คำว่าโอเพนซอร์ซยังคงเริ่มนำมาใช้ในส่วนของไบโอเทคโนโลยี

1) โดยทั่วไป open source อ้างถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ชุดคำสั่งได้รับทำให้สำหรับการใช้หรือการปรับปรุงตามที่ผู้ใช้หรือผู้ พัฒนาอื่นเห็นว่าเหมาะสม (ตามประวัติ ผู้ทำของเจ้าของซอฟต์แวร์ไม่มีชุดคำสั่งให้) ซอฟแวร์ open source ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นการร่วมมือของสาธารณะและมีให้ฟรี

2) open source เป็นเครื่องหมายการรับรองที่เจ้าของคือ Open Source Initiative (OSI) ผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่มุ่งหมายการแบ่งปันฟรีและปรับปรุงและกระจายใหม่เป็นไปได้ โดยผู้อื่นสามารถใช้เครื่องหมายการค้า Open Source ถ้าคำว่าการกระจายของพวกเขาทำตามกับ Open Source Definition ของ OSI ในการสรุป แบบจำลองข้อกำหนดการกระจายต้องการดังนี้

Advertisement

– ซอฟแวร์ที่กระจายต้องได้รับการกระจายใหม่กับทุกคนโดยปราศจากข้อจำกัด
– ชุดคำสั่งต้องมีให้ (ดังนั้น ผู้ได้รับจะได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข)
– ใบอนุญาตสามารถต้องการเวอร์ชันของซอฟแวร์เพื่อนำมาซึ่งชื่อแตกต่างหรือเวอร์ชันจากซอฟแวร์ดั้งเดิม

ความคิดนี้คล้ายกับเบื้องหลังแนวคิด free software และ copyleft ของ Free Software Foundation ส่วน Open Source เป็นผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวยาวนานตรงไปยังซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับ ปรุงโดยกลุ่มของการประสานงานอาสาสมัครร่วมกันบนเครือข่าย หลายส่วนของระบบปฏิบัติการ Unix ได้รับการพัฒนาในแนวทางนี้ รวมถึง Linux เวอร์ชันยอดนิยมวันนี้ Linux ใช้โปรแกรมประยุกต์จากโครงการ GNU ซึ่งได้รับแนะนำโดย Richard Stallman และ Free Software Foundation สำหรับ Open Source Definition ซึ่งหัวหอกคือ Eric Raymond (บรรณาธิการของ The New Hacker’s Dictionary) เป็นความพยายามเพื่อแบบจำลองตราสินค้าหรือแนวทางสำหรับการกระจายหรือการ กระจายใหม่ชนิดนี้ OSI พิจารณาใบอนุญาตการกระจายซอฟแวร์ที่มีอยู่โดยการใช้ GNU, BSD (เวอร์ชันกระจายกว้างขวางของ UNIX), X Window System และ Artistic เป็นไปตาม Open Source Definition

ก่อนหน้าควบกิจการ Netscape โดย AOL ในความพยายามยืนหยัดแข่งขันกับ Microsoft ทำให้ชุดคำสั่ง browser (ชื่อรหัส Mozilla) มีให้ฟรี กระตุ้นแฮคเกอร์มาปรับปรุง การปรับปรุงเป็นไปได้จะเป็นการร่วมมืออย่างเป็นจริงในอนาคต การเคลื่อนไหวของ open source ได้ประโยชน์จากแนวโน้มที่องค์ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มพิจารณา Linux เป็นทางเลือกเปิดกับระบบปฏิบัติการ Windows

Advertisement