Advertisement

AppServ คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของ WAMP ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย จัดทำขึ้นโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดี เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ phpMyAdmin เวอร์ชันปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (สำหรับ PHP 4) และ 2.5.10 (สำหรับ PHP 5) เนื่องจากภาณุพงศ์ ปัญญาดี ต้องตอบคำถามวิธีการติดตั้ง Apache, PHP, และ MySQL ให้ใช้งานด้วยกันได้บ่อยครั้ง จึงริเริ่มพัฒนาชุดติดตั้ง AppServ ที่ติดตั้งและใช้งานได้ทันทีในประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา

เตรียมโปรแกรมเพื่อติดตั้ง AppServ 2.5.10

ก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับโดยให้เข้าไปที่

http://www.appservnetwork.com/

เมื่อเข้าไปเสร็จแล้ว ก็จะมี appserv เวอร์ชั่นต่าง ๆให้เลือกโหลด ในตัวอย่างนี้ผมใช้  AppServ 2.5.10

ขั้นตอนการติดตั้ง AppServ 2.5.10

เมื่อโหลดมาแล้ว ก็ให้เปิดไฟล์ appserv ที่โหลดมา จะได้ดังรูป

กดปุ่ม Next >

ต่อมาก็จะแสดง License Agreement ของ AppServ 2.5.10

กดปุ่ม I Agree

จากนั้นก็จะให้เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง  เราสามารถเลือกไว้ที่ไหนก็ได้ แต่ผมขอเลือกตามที่มันให้มา


กดปุ่ม Next >

จากนั้นจะแสดง Select Components

Advertisement

ให้เลือกเอาทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Next >

ต่อมาจะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับ HTTP Server

Server Name : localhost
Email : ใส e-mail ของคุณ
Port: 80  

จากนั้นกดปุ่ม Next >

ต่อมาจะเป็นการตั้งค่าการใช้งานฐานข้อมูล MySQL

เป็นการกำหนดรหัสผ่านให้กับฐานข้อมูล โดยทั้งสองช่องจะต้องตรงกัน  แล้วกดปุ่ม Install

รอสักครู่ โปรแกรมกำลังทำการติดตั้ง


จากนั้นถ้าขึ้น Windows Security Alert  ให้กดปุ่ม Allow access เลยนะครับ

ต่อมาเลือกทั้งสองอัน แล้วกด Finish

ก็เสร็จสิ้นการติดตั้ง appserv

จากนั้นให้มาเช็คว่า web server ทำงานได้หรือป่าวนะครับ


โดยให้เปิด browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ localhost  หากได้ดังภาพก็จะสามารถใช้งาน web server ได้ครับ

Advertisement