Advertisement

รูปแบบคำสั่ง sql ในการเรียกดูรายชื่อของฐานข้อมูลทั้งหมด เท่าที่สิทธิ์ของ user นั้นจะเข้าถึงได้ คือ

SHOW DATABASES

Advertisement

จากตัวอย่างจะมีทั้งหมด 5 rows  นั่นก็คือ มีฐานข้อมูลทั้งหมด 5 ฐานข้อมูล…

Advertisement