Advertisement

Certificate of Authenticity (COA) คืออะไร

Certificate of Authenticity (COA) คือฉลากที่ช่วยให้คุณสามารถระบุซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ได้ หากไม่มีใบรับรองนี้ คุณจะไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายในการใช้ซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ COA ไม่ใช่ใบอนุญาตใช้ซอฟท์แวร์ แต่เป็นเครื่องหมายระบุที่ช่วยให้สามารถทราบได้ว่าซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ ที่คุณใช้อยู่นั้นเป็นของแท้หรือไม่ ห้ามมิให้ซื้อ COA แยกต่างหาก โดยไม่มีซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการรับรองสิทธิ

เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่าซอฟท์แวร์ที่ซื้อนั้นเป็นของแท้ COA จึงมีคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อป้องกันการปลอมแปลง COA อาจประกอบด้วยบาร์โค้ด ซึ่งใช้ในการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ COA มีทั้งหมดสี่ประเภท:

COA ของซอฟต์แวร์ที่ขายปลีก
สำหรับซอฟต์แวร์ที่ซื้อแยกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านผู้ขายปลีก ฉลาก COA จะติดอยู่ด้านบนของบรรจุภัณฑ์ของซอฟต์แวร์

ใน การตรวจสอบว่าคุณมีซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีกของแท้ของ Microsoft ให้มองหาใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของคุณ ต้องมี COA ติดมากับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง คุณไม่สามารถซื้อ COA แยกต่างหากได้

COA ที่แสดงทางด้านบนนี้ได้รับการผลิตออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2006 หาก COA ของคุณไม่ตรงกับภาพที่แสดงไว้ด้านบน คุณอาจมีฉลากรุ่นก่อนหน้า หากต้องการดูฉลากรุ่นก่อนหน้าของ COA นี้ ให้เลือกไฮเปอร์ลิงค์ ดูข้อมูลรุ่นก่อนหน้า ในหน้าต่างทางด้านหลัง

COA ประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์มาบนฉลาก รวมถึงภาพพื้นหลังที่พิมพ์ตัวพิมพ์ติดๆ กัน ซึ่งคำเหล่านี้มีลักษณะเป็นรูปโค้งบิดเบี้ยวสีน้ำเงินบนพื้นหลังสีขาว COA นี้มีมุมด้านล่างซ้ายมน

ด้าน ซ้ายของ COA ประกอบด้วย Port-Hole? แบบโปร่งใส ซึ่งมีเส้นใยกระดาษที่มองเห็นอยู่รอบขอบด้านใน มีลวดลายแบบเมทัลลิกที่สานต่อกันผ่านช่องที่เป็นรูกลมทางแนวตั้ง พร้อมตัวอักษรสีแดงที่ระบุชัดเจนว่า “OUR PASSION” และ “MICROSOFT” วิธีการหนึ่งที่จะตรวจสอบว่า COA ของคุณเป็นของแท้ คือ ค่อยๆ แกะขอบของ COA เพื่อตรวจดูว่ามีเส้นวัสดุที่สานต่อกันเป็นเส้นใย แทนการพิมพ์อยู่ทางด้านบนหรือไม่

ฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องของผู้ผลิต/ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์รายใหญ่
สำหรับซอฟท์แวร์ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องของผู้ผลิต/ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์รายใหญ่ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ฉลาก COA จะติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉลาก ฉลาก COA ประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 ตัว ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่

ใน การตรวจสอบว่าคุณมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ของแท้ ให้มองหาใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ที่ติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่สามารถซื้อ COA แยกต่างหากได้ ฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องแต่ละแผ่นจะประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่พิมพ์ใกล้ด้านบนของฉลากและคีย์ผลิตภัณฑ์ความยาว 25 อักขระ หากฉลาก COA ของคุณไม่ตรงกับที่แสดงข้างต้น แสดงว่าคุณอาจมีฉลากรุ่นก่อนหน้า

ฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องแบบล่าสุดจะมี Port-Hole? แบบโปร่งใสอยู่ใกล้กับบริเวณกึ่งกลางของฉลาก COA ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับสัญลักษณ์ของ Windows และเส้นใยสองเส้นที่สานต่อกันพาดผ่านแนวศูนย์กลางตามแนวตั้ง คำว่า “Your Potential” จะถูกซ่อนอยู่ใต้ชั้นของเส้นใยทางด้านขวาซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูก ความร้อน เส้นใยทางด้านซ้ายจะพิมพ์คำว่า “Our Passion” เป็นสีแดง

ฉลาก COA ด้านบนที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายนี้ได้มีการผลิตออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2007 โดยมีการใส่เส้นใยกระดาษไว้ภายใน Port-Hole จนเต็ม

ส่วน ฉลาก COA ทางด้านล่างได้มีการผลิตออกมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2006 โดย Port-Hole จะมีลักษณะโปร่งใส และมีเส้นใยกระดาษปรากฏให้เห็นอยู่รอบขอบด้านใน (รูปแบบอาจแตกต่างกัน เนื่องจากเทคนิคในการผลิต)

โดย ทั่วไป ฉลาก COA เหล่านี้จะเป็นสีฟ้า อย่างไรก็ตาม ฉลากที่ใช้ในแถบเอเชียอาจเป็นสีชมพู ในขณะที่ฉลากสำหรับการติดตั้ง Windows Starter Edition จะเป็นสีเขียว

ฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องของผู้ผลิต/ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์รายย่อย
สำหรับซอฟท์แวร์ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องของผู้ผลิต/ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์รายย่อย (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้สร้างระบบ) ฉลาก COA จะติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉลาก ฉลาก COA ประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 ตัว ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่ ผู้สร้างระบบบางรายจะให้ซอฟท์แวร์ Windows มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แต่ไม่ได้ทำการติดตั้งไว้ในเครื่องล่วงหน้า เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะมีฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง

ใน การตรวจสอบว่าคุณมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ของแท้ ให้มองหาใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ที่ติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่สามารถซื้อ COA แยกต่างหากได้ ฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องแต่ละแผ่นจะประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่พิมพ์ใกล้ด้านบนของฉลากและคีย์ผลิตภัณฑ์ความยาว 25 อักขระ หากฉลาก COA ของคุณไม่ตรงกับที่แสดงข้างต้น แสดงว่าคุณอาจมี ฉลากรุ่นก่อนหน้า

Advertisement

ฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องของผู้ผลิต/ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์รายย่อยแบบล่า สุดจะมี Port-Holes? 2 จุดอยู่ใกล้กับบริเวณกึ่งกลางของฉลาก COA ซึ่งมีพื้นหลังเป็นสีฟ้าเขียว Port-Hole ทางด้านซ้ายมีลักษณะเป็นรูปไข่ และ Port-Hole ทางด้านขวาจะมีลักษณะเหมือนกับสัญลักษณ์ของ Windows โดยมีเส้นใยกระดาษที่มองเห็นอยู่รอบขอบด้านใน (รูปแบบอาจแตกต่างกัน เนื่องจากเทคนิคในการผลิต)

โดย ทั่วไป ฉลาก COA นี้จะเป็นสีฟ้าเขียว อย่างไรก็ตาม ฉลากที่ใช้ในแถบเอเชียอาจเป็นสีชมพู ในขณะที่ฉลากสำหรับการติดตั้ง Windows Starter Edition จะเป็นสีเขียว

COA ของซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ Windows
สำหรับซอฟท์แวร์ที่ไม่ใช่ Windows (เช่น Microsoft Office) ที่มาพร้อมกับการซื้อคอมพิวเตอร์ จะมี COA รวมอยู่ในดิสก์กู้คืนระบบหรือกล่องบรรจุคอมพิวเตอร์ Office Ready

ซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟท์เวอร์ชัน Original Equipment Manufacturer (OEM) จะให้ลิขสิทธิ์แก่ผู้ผลิตเครื่องพีซีผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายสองลักษณะ คือ ผู้ผลิตเครื่องพีซีรายใหญ่และผู้สร้างระบบ (System Builder) รายย่อยในฤดูใบไม้ร่วงปี 2544 ได้มีการเปิดตัวฉลาก COA เฉพาะโปรแกรมแบบใหม่ พร้อมคุณลักษณะพิเศษในการติดตามและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และที่อยู่เว็บไซต์ How to Tell COA จะต้องมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสมอ คุณไม่สามารถซื้อ COA แยกต่างหากได้

ออฟฟิศ เวอร์ชันต่างๆ ที่จำหน่ายพร้อมกับเครื่องพีซีที่ประกอบโดยผู้สร้างระบบจะมีคำว่า “OEM Product” เป็นตัวอักษรหนาขนาดใหญ่กำกับอยู่บนมุมซ้ายของฉลาก COA (ตามที่แสดงให้เห็นในภาพกราฟิกฉลาก COA) ออฟฟิศเวอร์ชันที่มาจากผู้ผลิตเครื่องพีซีรายใหญ่จะมีชื่อของผู้ผลิตเครื่อง พีซีอยู่บนฉลาก COA แทน

โปรด ทราบว่าซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชันไมโครซอฟท์เวอร์ชันก่อนหน้าจะมี COA ที่แตกต่างกันเล็กน้อยออฟฟิศเวอร์ชันต่างๆ ที่จำหน่ายพร้อมกับเครื่องพีซีที่ประกอบโดยผู้สร้างระบบจะมีตัวอักษร “D” ปรากฏอยู่ตรงกลางด้านซ้ายของฉลาก COA เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเครื่องดังกล่าวมาจากการจัดจำหน่ายออฟฟิศ เวอร์ชันต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตเครื่องพีซีรายใหญ่จะไม่มีตัวอักษร “D” บนฉลาก COA

ฉลาก COA สำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องที่ซ่อมแซมใหม่
Microsoft อนุญาตให้ผู้ซ่อมแซมเครื่องที่ติดตั้ง Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional มาพร้อมกับเครื่องที่ซ่อมแซมใหม่ ติดฉลาก COA ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ฉลาก COA จะมีชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft พิมพ์อยู่ใกล้ด้านบนของฉลากและรหัสผลิตภัณฑ์ 25 ตัว ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ใหม่

ใน การตรวจสอบว่าคุณมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ของแท้ ให้มองหาใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ที่ติดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่สามารถซื้อ COA แยกต่างหากได้ ฉลาก COA ของผู้ซ่อมแซมเครื่องที่ผ่านการรับรองจาก Microsoft นั้นจะมีชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft, Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional ที่พิมพ์ใกล้ด้านบนของฉลากและรหัสผลิตภัณฑ์ 25 ตัว ฉลาก COA ยังระบุชื่อของผู้ซ่อมแซมเครื่อง และข้อความ ‘For Use on Refurbished PC Only – No Commercial Value – For Authentication Purposes Only’

เนื่องจากฉลาก COA นี้ใช้ได้กับเครื่องที่ซ่อมแซมใหม่เท่านั้น จึงอาจมีฉลาก COA ของซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ติดอยู่

ฉลาก COA สำหรับเครื่องที่ซ่อมแซมใหม่นั้นมีสีน้ำตาล และมีตัวอักษร “M” ของ Microsoft อยู่ที่พื้นหลัง ฉลาก COA นี้มีมุมโค้งมน

ฉลาก COA มี Port-Hole? อยู่ใกล้กับบริเวณกึ่งกลางของฉลาก COA ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับสัญลักษณ์ของ Windows และเส้นใยที่สานต่อกัน 2 เส้น พาดผ่านศูนย์กลางตามแนวตั้ง Port-Hole มีเส้นใยกระดาษอยู่ภายใน คำว่า “Your Potential” จะถูกซ่อนอยู่ใต้ชั้นของเส้นใยทางด้านขวาซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูก ความร้อน เส้นใยทางด้านซ้ายจะพิมพ์คำว่า “Our Passion” เป็นสีแดง

ฉลาก COA นี้ได้มีการผลิตออกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550

COA ของ Windows ที่ติดตั้งภายในอุปกรณ์
สำหรับซอฟท์แวร์ Windows ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ PDA และอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กอื่นๆ ฉลาก COA อาจติดอยู่บนเครื่องหรือใต้แบตเตอรี่ ข้อความที่พิมพ์อยู่บนฉลากประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์

ใน การยืนยันว่าคุณมีซอฟต์แวร์ Microsoft Windows ของแท้ โปรดมองหาฉลาก Certificate of Authenticity (COA) ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ หรือใต้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ คุณไม่สามารถซื้อฉลาก COA แยกต่างหาก

ใบ รับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) สำหรับ Windows ที่ติดอยู่ประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Microsoft พิมพ์อยู่ตรงกลางของฉลาก

ฉลาก COA ของ Windows ที่ใช้ล่าสุดมีพื้นหลังเป็นสีเทาและพิมพ์ซ้ำคำว่า “MICROSOFT CERTIFICATE OF AUTHENTICITY” หาก COA ของคุณไม่ตรงกับภาพที่แสดงไว้ด้านบน คุณอาจมีเวอร์ชันก่อนหน้านี้

อย่าตกเป็นเหยื่อของ COA ที่ไม่มีซอฟท์แวร์

หากคุณได้รับข้อเสนอขายสำหรับ COA เป็นสินค้าเพียงอย่างเดียว โปรดทราบว่าข้อเสนอนั้นไม่น่าไว้ใจ และอาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง การเป็นเหยื่อของ COA ที่ไม่มีซอฟท์แวร์ ไม่เพียงหมายถึงการจ่ายเงินไปอย่างสูญเปล่า แต่คุณจะยังไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการใช้ซอฟท์แวร์อีกด้วย หนทางที่ดีที่สุดในการปกป้องตัวคุณก็คือการซื้อซอฟท์แวร์จากผู้ขายปลีกที่ คุ้นเคยและเชื่อถือได้ กฎหมายป้องกันการปลอมแปลง ปี ค.ศ. 2003 ได้กำหนดให้การจำหน่ายฉลาก COA เพียงอย่างเดียวเป็นความผิดทางอาญา

Advertisement